חיפוש באתר
ראשיתו של קיבוץ דן במחנה אהלים של צעירים, חניכי השומר הצעיר מטרנסילבניה, שהגיעו בשנת 1931 לחדרה.
ב- 1933 עבר הגרעין ל"גבעת השומר" שליד כפר סבא ותוגבר בגרעין תנועתי מפולין, שם חיכה שש שנים תמימות
עד אשר ניתן האות לעלות להתיישבות. נערים ונערות שעזבו בית חם ובאו לארץ לא נושבת. אקלים זר, שמש
קופחת, עבודה פיזית, קשיי שפה- כל אלה לא היה בהם כדי להרתיעף "פה בארץ חמדת אבות, תתגשמנה
כל התקוות..."                                                                       המשך...
קיבוץ דן, ד.נ.ג.ע. 12245, טל :04-6953808 פקס: 04-6953999