חברים

חברים

ברקאי יהודה

ברקאי (פניאש) מאיר

גבישי גיורא

גלברד יהודית

גלילי חייצ'ה

גלילי צובי (יוסף)

גרינשפן יענקל'ה

גרשוביץ דוד

גרשוביץ חיה

דגני יונה

דגני ישראל

דרורי שוש

הדני דוד

אלימלך הורביץ

אלימלך סוניה

הר זהב עוזי

הר ישראל

וולף מנקה

זהבי אסתר

זכאי גינה

זכאי משה